Hustyper

Tyri

Denne hustypen er spesielt tilpasset tomtene i øst, mot friområdet. Disse husene er en form for atriumshus. De ligger helt i kant med nabogrensen mot nord.

Tind

Denne hustypen er basert på en kvadratisk planløsning. Den plasseres noenlunde midt på en avlang tomt, og danner en forhage og en bakhage.

Kamp

Denne hustypen er basert på Tind, men har flatt tak. Den har dermed ikke loftet, men er til gjengjeld en enklere konstruksjon.

Stele

Denne hustypen er spesiell for to av husene i Sølv-dammen.
De står på de eneste tomtene med skrått terreng, mot nordøst.