Tyri

Denne hustypen er spesielt tilpasset tomtene i øst, mot friområdet. Disse husene er en form for atriumshus. De ligger helt i kant med nabogrensen mot nord, garasjen er bygd sammen med huset og dekker store deler av tomtas lengde. Hele nordveggen er en tett fasade, og dermed fungerer bygningen effektivt som avskjerming mellom naboenes uterom. Hoveduteplassen er mot sørvest, og stuen er gjennomlyst, og har store skyvedører både mot hoveduteplassen, og en mindre uteplass som vender mot skogen og friområdet. Hoveddelen av bygningen er i første etasje og inneholder alle hovedfunksjoner for en bolig. Våtrom og soverom er i nordre del, oppholdsrom i søndre del. Andre etasje er inntrukket, og inneholder bad, bod og en kombinasjon av soverom og oppholdsrom.

Dette er en svært fleksibel hustype hvor man kan velge om man ønsker å bygge en eller to etasjer, og man kan velge å innrede til mange soverom eller prioritere mye oppholdsareal. Det er i utgangspunktet en åpen kjøkkenløsning i huset, men om det ønskes et lukket kjøkkenrom er dette mulig å få til. Som standard har hustypen blant annet 2 bad, 4 soverom og 2 separate oppholdsrom. I variant A er huset utbygd i en etasje, med mulighet for å bygge på andre etasje i fremtiden.

I variant B av hustypen er bygningen fullt utbygd i to etasjer.


TYRI, VARIANT A 123 KVM BRA
TYRI, VARIANT B 188 KVM BRA

Tegninger hustype V1/A
(klikk for større visning)

Tegninger hustype V2/B
(klikk for større visning)