Malm

Denne hustypen er i prinsippet lik Tyri med de samme gode og fleksible løsningene, men er annerledes plassert på tomta og garasjen er frittstående. Garasjen og bygningen skjermer hoveduteplassen fra veien, og åpner opp mot sørvest. Bygningen er plassert mer sentrisk på tomta, og lager en uteplass på hver side, samt en forhage mot veien.


MALM 188 KVM BRA

Tegninger hustype Malm V1
(Klikk for større visning)

Tegninger hustype Malm V2
(Klikk for større visning)