TIND

Denne hustypen er basert på en kvadratisk planløsning. Den plasseres noenlunde midt på en avlang tomt, og danner en forhage og en bakhage. Bygningen har en klar og sluttet form, og har diagonalt saltak uten takutstikk. Det er planlagt en frittstående garasje, og inngangssone mellom garasjen og huset. For å få mest mulig utnyttelse av arealet er planløsningen ganske forutbestemt i disse husene, første etasje inneholder hovedfunskjoner, og andre etasje inneholder soverom, bad og et andre oppholdsrom. Det er også muligheter til å utnytte loftet til hems, ev.t loftstue, og lagring.

Hustypen er planlagt som standard med et stort, åpent oppholdsrom med kjøkken, stue og spisestue, 2 bad, 4 soverom og et separat oppholdsrom i andre etasje. Fleksibiliteten i romløsningen i denne hustypen ligger i det vertikale: man har muligheten til å åpne opp mellom oppholdsrommene i første og andre etasje, og likedan mellom andre etasje og hems/ loft. Da ofrer man noe areal, og får tilbake større romfølelse og kontakt mellom rommene og etasjene. Som standard er det åpent mellom andre etasje og hems.

Det som skiller variant 1 og 2 i denne hustypen er retningen på det diagonale saltaket, og dermed hvordan loftet kan utnyttes.


TIND 216 KVM BRA

Tegninger hustype Tind V1
(Klikk for større visning)

Tegninger hustype Tind V2
(Klikk for større visning)