KAMP

Denne hustypen er basert på Type 3, men har flatt tak. Den har dermed ikke loftet, men er til gjengjeld en enklere konstruksjon.

KAMP 163 KVM BRA

Tegninger hustype Kamp
(klikk for større visning)