Stele

Denne hustypen er spesiell for to av husene i Sølvdammen. De står på de eneste tomtene med skrått terreng, mot nordøst. Hustypen er basert på Kamp, men har en ekstra sokkeletasje. Sokkelen inneholder carport (parkering under bygningen), et oppholds-/ soverom og boder. I tillegg er planløsning og vindusåpninger generelt litt annerledes, og siden husene ligger høyere har de mer utsikt mot fjorden enn de øvrige boligene.

Boligene har flere uteplasser, blant annet en veranda direkte utenfor oppholdsrom, og har som standard 2 separate oppholdsrom, 5 soverom og rikelig med bodplass.

Det som skiller variant 1 og 2 i denne hustypen er adkomst, utnyttelse av uterom og noe justering på planløsning. Prinsippene er de samme.

 

STELE 205/204 KVM BRA

Tegninger hustype Stele
(klikk for større visning)