TOBB – hvem er vi?

Se TOBB for deg

 

Boligbyggelaget TOBB er et andelslag som ble grunnlagt i 1945, og er et av landets eldste boligbyggelag. TOBB er eid av ca. 60.000 medlemmer.
Hovedformålet til TOBB er å bygge og forvalte boliger til sine medlemmer.

TOBB-medlemmer har forkjøpsrett på tusenvis av boliger i Trondheim og omegn.
Gjennom storbysamarbeidet har medlemmene også forkjøpsrett på boliger i flere andre byer, samt fortrinnsrett på hundrevis av leieboliger.
TOBB forvalter ca 27 000 boliger i ca 600 borettslag, sameier og andre selskap.
TOBB forvalter boliger fra Molde i sør til Rørvik i nord, og i 2015 hadde TOBB 569 boliger under bygging og ferdigstillelse.