Mer enn bare å bo

Sølvdammen ligger i en gjenstående, ubebygd lomme i Årølia-boligfeltet. Den har rekkehus- og eneboligbebyggelsen i Årømyran som nabo i vest, nye boligfelt samt et gårdstun mot nord, spredt eldre bebyggelse mot sør, og et grøntbelte med skog og gangsti mot øst. I grøntbeltet ligger et vannspeil som på folkemunne kalles Sølvdammen, som prosjektet har fått sitt navn fra. Videre østover forbi skogen er skoletomta nærmeste nabo, deretter Espira barnehage.

Området har en slak skråning mot sør, og utsikten er mot fjellene i Molde-panoramaet og delvis til sjøen i sør, mot skogen i øst og mot lia i nord. Utsikten mot fjell og fjord fås primært fra andre etasje i boligene, og husene er planlagt deretter.

Vindusåpningene i første etasje fokuserer på kontakt mellom oppholdsrom og hage, mens vinduene i andre etasje retter seg til utsikten.
Sammen med Sølvdammen skal også nærområdets kvartalslekeplass opparbeides, og den planlegges i Sølvdammens ånd.

Vi ønsker å gjøre dette til en ”oase”, et attraktivt felles uteoppholdsområde med lekeplass, balløkke, bålplass, sitteplasser og et landskap av hauger rundt som lager en naturlig avgrensning til de omkringliggende boligene. I tillegg til oasen vil en del av skogen i grøntbeltet kunne brukes som naturlekeplass. Dette legger opp til friere lek som ikke er basert på organiserte former.

Sølvdammen skal være et boligområde som gir noe mer enn boligene i seg selv.