Frihet og fellesskap

Med Sølvdammen ønsker vi å lage et gjennomdesignet boligområde med fokus på bokvalitet, gjennomtenkte og fleksible løsninger, skjerming, og nærhet til natur.
Målet er å kunne tilby et helhetlig område med arkitekttegnede eneboliger på godt utnyttede tomter. Vi vil skape et område preget av samtidsarkitektur, med dempet fargebruk for å gli inn i naturen, utstrakt bruk av tre, og lysåpninger som gir kontakt med naturen og sammenheng mellom inne- og uterom.

Det har vært spesielt viktig å plassere husene riktig på tomta for å sikre gode uterom og solforhold, og riktig i forhold til nabohus. Siden Sølvdammen har relativt flatt terreng blir dermed hele tomta maksimalt utnyttet til kvalitetsrikt uteoppholdsareal. Vi har strukket oss etter et prinsipp hvor alle tomtene får tre ulike uteplasser: en forplass foran garasje, en hoveduteplass som vender mot sør og vest, og en mindre uteplass som vender en annen vei. Slik sikrer vi at man har muligheter til variasjon i uteopphold, og de ulike plassene er egnet til forskjellige aktiviteter.

Sølvdammen har fem boligtyper basert på to forskjellige løsningsprinsipper. Det ene løsningsprinsippet gir et fleksibelt hus som har størstedelen av sitt areal på grunnplanet, og har en andre etasje som er inntrukket i den grønne takflaten. Det andre løsningsprinsippet gir et effektivt hus med kvadratisk grunnflate, hvor fleksibiliteten ligger mer i å kunne åpne huset mellom etasjene. Begge løsningene gir hus med sterke, karakteristiske fasader. Felles for alle boligtypene er at de er planlagt med en romslig enkeltgarasje, de har mulighet til to separate oppholdsrom, de har direkte kontakt mellom inne- og uteoppholdsrom gjennom store glassflater, de har fleksibilitet i antall soverom, og de aller fleste typene har hovedfunksjonene på inngangsplanet og er dermed tilgjengelige boenheter for bevegelseshemmede.
Standarden på boligene er høy, både i materialvalg, romopplevelse og funksjoner.

Sammen med boligutbyggingen i Sølvdammen skal også nærområdets kvartalslekeplass opparbeides, og den planlegges i Sølvdammens ånd. Vi ønsker å gjøre dette til en «oase», et attraktivt felles uteoppholdsområde med lekeplass, balløkke, bålplass, sitteplasser og et landskap av hauger rundt som lager en naturlig avgrensning til de omkringliggende boligene. I tillegg til oasen vil en del av skogen i grøntbeltet kunne brukes som naturlekeplass. Dette legger opp til friere lek som ikke er basert på organiserte former.

Sølvdammen skal være et boligområde som gir noe mer enn boligene i seg selv. Det gir fellesskap, og frihet.