Stele

Denne hustypen er spesiell for to av husene i Sølvdammen. De står på de eneste tomtene med skrått terreng, mot nordøst. Hustypen er basert på

Continue Reading

KAMP

Denne hustypen er basert på Type 3, men har flatt tak. Den har dermed ikke loftet, men er til gjengjeld en enklere konstruksjon. KAMP 163 KVM

Continue Reading

TIND

Denne hustypen er basert på en kvadratisk planløsning. Den plasseres noenlunde midt på en avlang tomt, og danner en forhage og en bakhage. Bygni

Continue Reading

Malm

Denne hustypen er i prinsippet lik Tyri med de samme gode og fleksible løsningene, men er annerledes plassert på tomta og garasjen er frittståen

Continue Reading

Tyri

Denne hustypen er spesielt tilpasset tomtene i øst, mot friområdet. Disse husene er en form for atriumshus. De ligger helt i kant med nabogrensen

Continue Reading