Nye, spennende og moderne eneboliger

Ta kontakt med megler for mer informasjon

Sentrumsnært i landlige omgivelser

Ta kontakt med megler for mer informasjon

Nye, spennende og moderne eneboliger

Ta kontakt med megler for mer informasjon

Eneboliger i naturskjønne omgivelser

Ta kontakt for mer informasjon

Om Sølvdammen

Dette er mer enn et spennende byggeprosjekt med 21 eneboliger. Sølvdammen bygges på visjonen om en egen bydel, et eget samfunn. Alle ingrediensene den moderne og praktiske hverdagen krever, sammen med et dryss av livets fineste krydder: Naturskjønne omgivelser og menneskelig samspill.

Se film fra boligene her

 

Meld interesse

Bildeholder 2

Hustyper

Tyri

Denne hustypen er spesielt tilpasset tomtene i øst, mot friområdet. Disse husene er en form for atriumshus. De ligger helt i kant med nabogrensen mot nord.

Tind

Denne hustypen er basert på en kvadratisk planløsning. Den plasseres noenlunde midt på en avlang tomt, og danner en forhage og en bakhage.

Kamp

Denne hustypen er basert på Tind, men har flatt tak. Den har dermed ikke loftet, men er til gjengjeld en enklere konstruksjon.

Stele

Denne hustypen er spesiell for to av husene i Sølv-dammen.
De står på de eneste tomtene med skrått terreng, mot nordøst.

Mer enn bare å bo

Sølvdammen ligger i en gjenstående, ubebygd lomme i Årølia-boligfeltet. Den har rekkehus- og eneboligbebyggelsen i Årømyran som nabo i vest, nye boligfelt samt et gårdstun mot nord, spredt eldre bebyggelse mot sør, og et grøntbelte med skog og gangsti mot øst. I grøntbeltet ligger et vannspeil som på folkemunne kalles Sølvdammen, som prosjektet har fått sitt navn fra. Videre østover forbi skogen er skoletomta nærmeste nabo, deretter Espira barnehage.

Området har en slak skråning mot sør, og utsikten er mot fjellene i Molde-panoramaet og delvis til sjøen i sør, mot skogen i øst og mot lia i nord. Utsikten mot fjell og fjord fås primært fra andre etasje i boligene, og husene er planlagt deretter.

Vindusåpningene i første etasje fokuserer på kontakt mellom oppholdsrom og hage, mens vinduene i andre etasje retter seg til utsikten.
Sammen med Sølvdammen skal også nærområdets kvartalslekeplass opparbeides, og den planlegges i Sølvdammens ånd.

Vi ønsker å gjøre dette til en ”oase”, et attraktivt felles uteoppholdsområde med lekeplass, balløkke, bålplass, sitteplasser og et landskap av hauger rundt som lager en naturlig avgrensning til de omkringliggende boligene. I tillegg til oasen vil en del av skogen i grøntbeltet kunne brukes som naturlekeplass. Dette legger opp til friere lek som ikke er basert på organiserte former.

Sølvdammen skal være et boligområde som gir noe mer enn boligene i seg selv.

Galleri

Fellesskap

FRIHET OG FELLESSKAP

Med Sølvdammen ønsker vi å lage et gjennomdesignet boligområde med fokus på bokvalitet, gjennomtenkte og fleksible løsninger, skjerming, og nærhet til natur.
Målet er å kunne tilby et helhetlig område med arkitekttegnede eneboliger på godt utnyttede tomter. Vi vil skape et område preget av samtidsarkitektur, med dempet fargebruk for å gli inn i naturen, utstrakt bruk av tre, og lysåpninger som gir kontakt med naturen og sammenheng mellom inne- og uterom.

Det har vært spesielt viktig å plassere husene riktig på tomta for å sikre gode uterom og solforhold, og riktig i forhold til nabohus. Siden Sølvdammen har relativt flatt terreng blir dermed hele tomta maksimalt utnyttet til kvalitetsrikt uteoppholdsareal. Vi har strukket oss etter et prinsipp hvor alle tomtene får tre ulike uteplasser: en forplass foran garasje, en hoveduteplass som vender mot sør og vest, og en mindre uteplass som vender en annen vei. Slik sikrer vi at man har muligheter til variasjon i uteopphold, og de ulike plassene er egnet til forskjellige aktiviteter.

Sølvdammen har fem boligtyper basert på to forskjellige løsningsprinsipper. Det ene løsningsprinsippet gir et fleksibelt hus som har størstedelen av sitt areal på grunnplanet, og har en andre etasje som er inntrukket i den grønne takflaten. Det andre løsningsprinsippet gir et effektivt hus med kvadratisk grunnflate, hvor fleksibiliteten ligger mer i å kunne åpne huset mellom etasjene. Begge løsningene gir hus med sterke, karakteristiske fasader. Felles for alle boligtypene er at de er planlagt med en romslig enkeltgarasje, de har mulighet til to separate oppholdsrom, de har direkte kontakt mellom inne- og uteoppholdsrom gjennom store glassflater, de har fleksibilitet i antall soverom, og de aller fleste typene har hovedfunksjonene på inngangsplanet og er dermed tilgjengelige boenheter for bevegelseshemmede.
Standarden på boligene er høy, både i materialvalg, romopplevelse og funksjoner.

Sammen med boligutbyggingen i Sølvdammen skal også nærområdets kvartalslekeplass opparbeides, og den planlegges i Sølvdammens ånd. Vi ønsker å gjøre dette til en «oase», et attraktivt felles uteoppholdsområde med lekeplass, balløkke, bålplass, sitteplasser og et landskap av hauger rundt som lager en naturlig avgrensning til de omkringliggende boligene. I tillegg til oasen vil en del av skogen i grøntbeltet kunne brukes som naturlekeplass. Dette legger opp til friere lek som ikke er basert på organiserte former.

Sølvdammen skal være et boligområde som gir noe mer enn boligene i seg selv. Det gir fellesskap, og frihet.

Se film

Prospekt

Kontakt

Ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med å finne boligen som passer for deg.


Gro Østby
Eiendomsmegler
Telefon: 918 88 402
E-post: gro.ostby@em1.no

Kart